Pełna księgowość dla firm

Sprawdzone biuro rachunkowe z Nowego Sącza

Oferujemy kompleksową, rzetelną obsługę księgową i kadrowo-płacową dla wszystkich firm, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników i formy organizacyjno-prawej.

Pełna księgowość dla firm

Świadczymy usługi księgowe dla firm produkcyjnych, handlowych, transportowych, budowlanych, usługowych, medycznych, gastronomicznych, reklamowych i innych.

Kto ma obowiązek prowadzić księgi handlowe:

 • spółki handlowe: osobowe, kapitałowe oraz organizacje,
 • spółki cywilne,
 • osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

W ramach prowadzenia pełnej księgowości dla firm oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeby podatku VAT i obsługą jednolitych
 • plików kontrolnych (JPK),
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczanie zobowiązań z tytułu podatków i sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych,
 • wsparcie w kontakcie z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz innymi instytucjami publiczno-prawnymi

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu księgowego?

Oddanie ksiąg handlowych w ręce sprawdzonego biura rachunkowego pozwala skoncentrować się na rozwijaniu działalności firmy.

 

Nie trzeba martwić się zmianami przepisów i nie ma konieczności śledzenia aktualizacji prawnych z zakresu rachunkowości i księgowości, które dotyczą firmy
– to zadanie biura.

 

Gromadzenie informacji o przychodach i kosztach firmy oraz ich analiza pozwala na zaplanowanie kosztów związanych z danym obszarem działalności.

Świadczymy usługi finansowo-księgowe dla:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek komandytowych,
 • spółek akcyjnych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • spółek komunalnych,
 • fundacji stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych

Posiadamy wiele lat doświadczenia w obsłudze księgowej przedsiębiorstw. Jesteśmy nowosądecką firmą, która dzięki rzetelności i wysokiej jakości świadczonych usług obecnie obsługuje klientów z całego kraju.

 

Prowadzisz firmę w Małopolsce, na Śląsku, a może
w województwie podkarpackim, czy mazowieckim? Dystans nie jest dla nas przeszkodą – prowadzimy również księgowość online!

 

Skontaktuj się z nami, a już na etapie wstępnej rozmowy zaproponujemy Ci pakiet usług księgowo-rachunkowych indywidualnie dostosowany do profilu działalności i Twoich oczekiwań.