logo lider

Obsługa kadrowo-płacowa dla firm

księgowa w pracy przed laptopem zapisująca dokumenty

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z zatrudnianiem mniejszej bądź większej liczby pracowników, co niesie ze sobą obowiązek prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej oraz księgowości.

 

Interpretacja przepisów i ich stosowanie bywa problematyczne, tym bardziej że podlegają one ciągłym zmianom. Dla osób prowadzących przedsiębiorstwo dbanie o swoje sprawy, przy jednoczesnej trosce o funkcjonowanie firmy w zakresie księgowości i obsługi kadrowo-płacowej bywa problematyczne. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej.

W ramach prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej dla firm oferujemy:

 • generowanie list płac,
 • rozliczenie ZUS,
 • prowadzenie ewidencji czasu,
 • wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
 • rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów,
 • rozliczanie wynagrodzenia kierowców w ramach Pakietu Mobilności,
 • sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy,
stos dokumentów
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników i zleceniobiorców,
 • naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • obsługę zwolnień lekarskich pracowników,
 • obsługę zwolnień lekarskich oraz zasiłków dotyczące pracownika i właściciela,
 • sporządzanie deklaracji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
księgowy liczący na kalkulatorzea

W ramach prowadzenia pełnej księgowości dla firm oferujemy:

 • oszczędność czasu, który pochłania przygotowywanie dokumentacji i dbanie o terminy rozliczeń,
 • większa kontrola nad sprawami pracowniczymi,
 • uporządkowana, rzetelna i prawidłowo prowadzona dokumentacja,
 • gwarancja prawidłowości całej dokumentacji,
 • gwarancja terminowego dostarczania dokumentów,
 • obniżenie kosztów administracyjnych,
 • możliwość poświęcenia większej ilości czasu rozwojowi firmy.
zegar przy kalendarzu w tle mężczyzna z tabletem i kalkulatorem

Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze kadrowo-płacowej przedsiębiorstw o różnej wielkości i dowolnej formie organizacyjno-prawnej. Jesteśmy nowosądecką firmą, która dzięki rzetelności i wysokiej jakości świadczonych usług obecnie obsługuje klientów z całego kraju.

 

Duża część naszych klientów to przedsiębiorcy z Małopolski. Prowadzisz firmę w okolicach Nowego Sącza, Limanowej, Tarnowa, czy Gorlic? Skontaktuj się z nami!

 

Już na etapie wstępnej rozmowy zaproponujemy Ci pakiet usług kadrowo-płacowych indywidualnie dostosowany do profilu działalności
i Twoich oczekiwań.

księgowy liczący fakturę z długopisem i kalkulatorem