logo lider

Prowadzenie uproszczonej księgowości

księgowa w pracy przed laptopem zapisująca dokumenty

Księgowością uproszczoną nazywany jest zbiór prostych zasad dotyczących procedur związanych z gromadzeniem danych finansowych. Dzięki tym zasadom niewielkie podmioty gospodarcze mogą w prosty sposób obliczyć swoje zobowiązania podatkowe.

Z uproszczonej księgowości mogą korzystać osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne pod warunkiem, że ich przychody roczne nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tej kwoty konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości (link).

Z uproszczonej księgowości nie mogą korzystać spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Prowadzenie uproszczonej formy ewidencji księgowej

W ramach uproszczonej księgowości zajmujemy się:
  • prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzeniem ewidencji ryczałtowej,
  • prowadzeniem ewidencji dla potrzeby VAT oraz obsługą Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK),
  • kontrolą dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  • prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • obliczaniem zobowiązań z tytułu podatków i sporządzaniem deklaracji ZUS
  • sporządzaniem rocznych zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych,
  • wsparciem w kontakcie z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz innymi instytucjami publiczno-prawnymi,
dłonie z długopisem korzystające z kalkulatora