logo lider

Usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

księgowa w pracy przed laptopem zapisująca dokumenty

Wszystkie zarejestrowane organizacje pozarządowe muszą prowadzić księgowość nawet wtedy, gdy ich jedynym przychodem są składki członkowskie. Księgi rachunkowe takich organizacji prowadzone są w celu rejestracji wydarzeń finansowych – w ten sposób powstaje przejrzysty obraz finansów i działalności organizacji.

Finansowanie organizacji pozarządowych przebiega na różne sposoby: ze źródeł prywatnych, ze źródeł publicznych lub dotacji. Różnorodne formy rozliczenia stwarzają trudności w procedurach budżetowania, które w połączeniu ze stale zmieniających się przepisami mogą być bardzo problematyczne dla właścicieli.

Mamy doświadczenie z zakresu księgowości klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji. Jesteśmy na bieżąco z przepisami i zajmujemy się rozliczaniem wszelkiego rodzaj dotacji, grantów, darowizn i innych form zasilania budżetu spotykanych w organizacjach pozarządowych.

W ramach prowadzenia obsługi księgowej organizacji pozarządowych oferujemy:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
  • kontrola dokumentów pod kątem formalno-rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeby VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • obliczanie zobowiązań z tytułu podatków i sporządzanie deklaracji ZUS,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych,
  • reprezentację przed Urzędem Skarbowym i ZUS oraz innymi instytucjami publiczno-prawnymi.
księgowi sprawdzający zeszyt
kalkulator, banknoty euro i długopis

Prowadzenie księgowości klubów sportowych

Kluby sportowe mogą zostać utworzone w różnych formach, jako: stowarzyszenia zarejestrowane w KRS; fundacja zarejestrowana w KRS; uczniowski klub sportowy (UKS); stowarzyszenie, które wpisuje się do ewidencji starosty; spółka kapitałowa, która podlega wpisowi do KRS.

Niezależnie od przyjętej formy organizcyjno-prawnej, klub sportowy musi prowadzić księgowość w celu tworzenia przejrzystego obrazu działalności i finansów podmiotu.

Klub sportowy może prowadzić uproszczoną księgowość lub pełną księgowość.

Cenimy Twoją
prywatność

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.